Kvalitet

Panvita dolazi iz regiona sa jakom tradicijom ukusne hrane, a sami smo je dopunili sledljivošću i nadzorom. U sprovođenju koncepta bezbedne, sledljive i kontrolisane hrane ne koristimo samo sopstveno znanje, već sarađujemo sa nizom najuglednijih ustanova u Sloveniji i inostranstvu.

Bezbednost hrane obezbeđujemo putem mnogih stečenih SERTIFIKATA i STANDARDA. Tako smo prvi u Sloveniji uveli International Food Standard. Tim standardom proizvođač garantuje da proizvod iz tog sistema potrošaču pruža bezbednost. Proizvođač može da stekne sertifikat o ispunjavanju pomenutog standarda tek pošto uvede poslovanje prema sistemu standarda ISO, sistem HACCP sa kontrolom kritičnih tačaka i standarde takozvanih dobrih proizvodnih i logističkih praksi. Osim pomenutog standarda, u prošlosti smo sve svoje proizvodne pogone usaglasili sa standardima EU, stekli smo ovalne žigove SI 711 ES i SI 82 ES, a poslovanje usaglasili sa standardom ISO 9001:2000. Ispunjavanjem svih standarda u grupi Panvita obezbeđujemo potpunu bezbednost i kvalitet svojih proizvoda koji stižu na tržište.