Seljačka šunka


Seljačka šunka (Mürska šunka) pripremljena je onako kako su nekada na selu čuvali proizvode od mesa od kvarenja. Izabrani su butovi najboljih svinja koji su suvo soljeni, dimljeni na hladnom dimu i sušeni na vazduhu.

80 g