Pileći hot dog bez omota


Poput svih AVE proizvoda iz sklopa hrenovki, i pileći hot dog bez omota AVE pripremljen je bez pojačivača ukusa i alergena. Pileća kobasica bez koje bi hot dog kifla izgubila na značenju – uistinu pravi hot dog.

Pakiranje: 400 g